İshakpaşa Sarayı Ağrı’dadır. Bir saraydan çok bir külliye görünümündedir. Devrin Topkapı sarayı kadar ünlü bir yapımızdır ve İshak Paşa tarafından yapılmıştır. Bu eser, bir kartal yuvası kadar yüksek